Αγγλικός όρος

respiratory function monitoring

Ορισμός

Η χρήση πολλαπλών τεχνικών με σκοπό την ειδοποίηση των οικείων του ασθενή για μεταβολή στην ικανότητα των πνευμόνων να επιτελέσουν τη λειτουργία τους. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν μη επεμβατικές συσκευές για τη μέτρηση του οξυγόνου που περιέχεται στο αίμα (π.χ., παλμικό οξύμετρο)· μεθόδους παρακολούθησης της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών και πρότυπα αναπνοής· ή συσκευές παρακολούθησης του διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα (δηλ., καπνογραφία).