Αγγλικός όρος

parathyroid hormone

Ορισμός

Μία ορμόνη που εκκρίνεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες και ρυθμίζει τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου του αίματος. Η ανεπάρκειά της έχει ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου του ορού (υποπαραθυρεοειδισμός)· σε περίσσεια, προκαλεί υπερασβεσταιμία (υπερπαραθυρεοειδισμός).

Συντομογραφία

PTH

Συνώνυμο

parathormone

Κύριος όρος

hormone