Αγγλικός όρος

palliative treatment

Ορισμός

Θεραπεία σχεδιασμένη για την ανακούφιση των συμπτωμάτων μιας ασθένειας και όχι τόσο για την ίασή της.

Βλ.: πίνακα.