Αγγλικός όρος

passive-aggressive personality disorder

Ορισμός

Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από την έμμεση αντίσταση στις απαιτήσεις της εργασιακής και κοινωνικής αποδοτικότητας, διαμέσου αναβολής, αργοσχολίας, ισχυρογνωμοσύνης, αναποτελεσματικότητας ή αμέλειας. Η νόσος αρχίζει πρώιμα στην παιδική ηλικία και μπορεί να εκδηλωθεί με την άρνηση της ολοκλήρωσης των καθημερινών καθηκόντων, με τη δημιουργία παραπόνων ότι το άτομο παρεξηγείται από τους άλλους και ότι είναι ανυπόληπτο, με σκυθρωπή και ερειστική συμπεριφορά, με έκδηλο φθόνο για τους άλλους και με συμπεριφορά που εναλλάσσεται μεταξΰ ανταγωνιστικής περιφρόνησης και μεταμέλειας.

Κύριος όρος

personality disorder