Αγγλικός όρος

pathogenic microorganism

Ορισμός

Κάθε μικροοργανισμός, ο οποίος μπορεί να βλάψει τον ξενιστή του, π.χ., με το να ανταγωνίζεται μαζί του για τους μεταβολικούς πόρους του, να καταστρέφει τα κύτταρα ή τους ιστούς του ή να εκκρίνει τοξίνες. Οι βλαπτικοί μικροοργανισμοί περιλαμβάνουν ιούς, βακτήρια, μυκοβακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα και κάποιους έλμινθες. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να μεταφερθούν απότον έναξενιστή στον άλλο ως εξής: Ζωικές πηγές: Κάποιοι οργανισμοί είναι παθογόνοι για τα ζώα όπως και για τους ανθρώπους και μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους μέσω άμεσων ή έμμεσων τρόπων. Αερογενώς: Παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως οι ρινοϊοί, τα μυκοβακτήρια ή ο ιός της ανεμευλογιάς μπορούν να αποβάλλονται στον αέρα και να εισπνέονται από εκτεθειμένα άτομα Λοιμώξεις εξ' επαφής: Άμεση μετάδοση μικροοργανισμών μπορεί να συμβεί με επαφή δέρματος με δέρμα, όπως σε πολλές σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους. Τροφογενώς: Τροφή και νερό μπορεί να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς, που έχουν βρεθεί εκεί από την παρασκευή της τροφής από μολυσμένα άτομαή μέσω μόλυνσης από κόπρανα ή έντομα. Μολυσματικές ουσίες: Άψυχα αντικείμενα, όπως λευκά είδη, βιβλία, εργαλεία μαγειρικής ή ρουχισμός, που μπορούν να φιλοξενήσουν μικροοργανισμούς και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στη μεταφορά τους από ένα σημείο σε άλλο. Ανθρώπινοι φορείς Ασυμπτωματικά άτομα (πχ., τυφοειδής πυρετός Mary) μπορούν να φιλοξενούν μικροοργανισμούς χωρίς να εκδηλώνουν νόσο, αλλά να τη μεταδίδουν σε άλλους. Αρθρόποδα φορείς: Έντομα, κρότωνες και ακάρεα μπορούν να μεταδώσουν νόσους με δήγμα στους ξενιστές τους και εναποθέτοντας μικροοργανισμούς στο αίμα. Οι μύγες παίρνουν τα παθογόνα στα πό-διατους καιτα μεταφέρουν στις τροφές, το νερό και σε πληγές. Μέσω του εδάφους: Οργανισμοίπου σχηματίζουν σπόρια (όπως ο τέτανος) στο χώμα μπορούν να εισβάλουν στο σώμα μέσω μιας εκδοράς ή πληγής. Λαχανικά και φρούτα, ειδ. αγρωστώδη με ρίζα, μπορούν να μεταδώσουν μικροοργανισμούς στον γαστρεντερικό σωλήνα.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Σε υγειονομικό περιβάλλον, η υγιεινή των χεριών μετά την επαφή με ασθενείς χρησιμεύει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση για να περιοριστεί η διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών σε ασθενείς.

Κύριος όρος

microorganism