Αγγλικός όρος

pneumothorax

Ορισμός

H συλλογή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. O αέρας εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα ως αποτέλεσμα διάτρησης του θωρακικού τοιχώματος (π.χ. λόγω τραύματος ή ιατρικής κάκωσης) ή του υπεζωκότα (π.χ. λόγω ρήξης εμφυσηματώδους φυσαλίδας ή επιφανειακού πνευμονικού αποστήματος). Μερικοί ψηλοί και λεπτοί νεαροί άνδρες και γυναίκες υποφέρουν από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αυτόματου πνευμοθώρακα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η έναρξη είναι αιφνίδια, συνήθως με σοβαρό οξύ άλγος στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα και σημαντική δύσπνοια. Τα φυσικά σημεία περιλαμβάνουν την ετερόπλευρη διάταση του θώρακα, την αυξημένη αντήχηση (τυμπανισμός), την απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος και στην περίπτωση ύπαρξης υγρού, παφλασμό κατά το τράνταγμα του ασθενούς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η ακτινογραφία θώρακα επιβεβαιώνει την διάγνωση, αποκαλύπτοντας αέρα στον υπεζωκοτικό χώρο, ο οποίος έχει την εικόνα μιας γραμμής που υποδηλώνει την μερική σύμπτωση του πνεύμονα. Η μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την μια ή την άλλη πλευρά του θώρακα λαμβάνει χώρα στον πνευμοθώρακα τάσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και την έκταση της σύμπτυξης του πνεύμονα. Ο τραυματικός ή ιατρογενής πνευμοθώρακας απαιτεί την διασωλήνωση για την παροχέτευση του θώρακα, ώστε να επανέλθει η έκπτυξη του πνεύμονα. Μπορεί επίσης να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με κατάκλιση, εάν δεν υπάρχουν σημεία αυξημένης υπεζωκοτικής πίεσης, εάν η σύμπτωση αφορά λιγότερο από το 15% του πνεύμονα, εάν δεν υπάρχει δύσπνοια ή άλλη ένδειξη φυσιολογικής διαταραχής. Σε περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωθεί ή εάν η σύμπτυξη αφορά πάνω από το15% του πνεύμονα, μπορεί να τοποθετηθεί σωλήνας θωρακοστομίας στο δεύτερο πρόσθιο μεσοπλεύριο διάστημα και να συνδεθεί με βαλβίδα Heimlich, ή μια μονάδα θωρακικής παροχέτευσης. Αν υπάρχει αίμα στον υπεζωκοτικό χώρο, ο σωλήνας θωρακοστομίας τοποθετείται πιο πίσω, στο 4ο, 5ο ή 6ο μεσοπλεύριο διάστημα για την παροχέτευση του αίματος ή οποιοδήποτε υγρού.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία, η έκπτυξη του θώρακα και τα αέρια αίματος του ασθενούς, ενώ παράλληλα χορηγείται οξυγόνο για την αποτροπή υποξίας. Ο ασθενής ενημερώνεται για τον σκοπό και την διαδικασία τοποθέτησης του θωρακικού σωλήνα, ώστε να μετριασθεί το άγχος του και να είναι συνεργάσιμος. Μετά την προετοιμασία και την αποστείρωση του ασθενούς από τον χειρουργό, γίνεται τομή κοντά στην συσκευή παροχέτευσης και ο ασθενής τοποθετείται σε θέση Fowler για διευκόλυνση της παροχέτευσης, για ανακούφιση και για άνετη αναπνοή. Η θέση του σωλήνα θωρακοστομίας διατηρείται σφραγισμένη, τοποθετώντας ραφές δίκην καπνοσακούλας και εφαρμόζοντας επίδεσμο. Χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή τάσης στον σωλήνα, ενώ σφραγίζονται όλες οι συνδέσεις για την αποφυγή διαρροής του αέρα. Όταν η ακτινογραφία θώρακα επιδείξει ότι υπάρχει επαρκής επανέκπτυξη του πνεύμονα, η οποία διατηρείται χωρίς αναρρόφηση, αφαιρείται ο σωλήνας θωρακοστομίας και η τομή καλύπτεται με μια γάζα. Ο ασθενής ενημερώνεται για την σημασία της παρακολούθησης, της ακτινογραφίας του θώρακα και οποιασδήποτε αναγκαίας φροντίδας, πριν από την έξοδο του από το νοσοκομείο. Οι καπνιστές θα πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα, ενώ αυξάνεται βαθμιαία η σωματική άσκηση, όπως αυτή καθορίζεται κατά την αξιολόγηση κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Ετυμολογία

[Ελλ. pneumon, πνεύμονας + thorax,θώρακας]