Αγγλικός όρος

mental health

Ορισμός

Ψυχολογική προσαρμογή στις περιστάσεις ή στο περιβάλλον που έχει κανείς να αντιμετωπίσει· η ικανότητα αντιμετώπισης ή πραγματοποίησης των βέλτιστων δυνατών αλλαγών των στρεσσογόνων καταστάσεων και ερεθισμάτων. Τα άτομα θεωρούνται ψυχικά υγιή, αν έχουν προσαρμοστεί στη ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους και ταυτόχρονα να μπορούν να ζήσουν έτσι, ώστε η συμπεριφορά τους να μη συγκρούεται με τους συνεργάτες τους ή την υπόλοιπη κοινωνία. Σε αυτή την ιδανική κατάσταση, για τα περισσότερα άτομα, περιλαμβάνονται συναισθήματα αυτοεκτίμησης και επιτυχίας και η ικανότητα να εργάζεται κανείς επικερδώς με επαρκή αμοιβή, ώστε να ικανοποιεί τις οικονομικές του ανάγκες.

Κύριος όρος

health