Αγγλικός όρος

psychosexual disorder

Ορισμός

Διαταραχή της σεξουαλικής λειτουργίας που δεν οφείλεται σε οργανικές αιτίες. Περιλαμβάνονται οι διαταραχές ταυτότητας του φύλου, ο τρανσεξουαλισμός, η ομοφυλοφιλία, ο τρανσβεστισμός, η ζωοφιλία, η παιδοφιλία, η επιδειξιομανία, η οφθαλμοπορνεία και ο σαδομαζοχισμός.