Αγγλικός όρος

psychosomatic disease

Ορισμός

Σωματική νόσος που προκαλείται ή επιδεινώνεται από ψυχολογικούς παράγοντες. Οι παθήσεις που ανήκουν σε αυτήν την γενική κατηγορία ψυχοσωματικών νόσων είναι η νευροδερματίτιδα, οι μαζικές ψυχογενείς παθήσεις και μερικές μορφές μη καρδιακού θωρακικού άλγους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να είναι κάποιο άτομο ενσυνείδητα άρρωστο, χωρίς την αλληλεπίδραση μεταξύ των συναισθημάτων και των σωματικών λειτουργιών.