Αγγλικός όρος

pelvis

Ορισμός

1. Κάθε μορφολογικός σχηματισμός ή κοιλότητα με την μορφή λεκάνης.

2. Το οστικό τμήμα που αποτελείται από τα ανώνυμα οστά, το ιερό οστό και τον κόκκυγα, τα οποία ενώνονται στην ηβική σύμφυση, στην ιερό-ισχιακή και ιερό-κοκκυγική άρθρωση, μέσω δικτύου χόνδρων και συνδέσμων. Η δομή υποστηρίζει την σπονδυλική στήλη και συνδέεται με τα κάτω άκρα.

Βλ.: εικόνα.


3. H κοιλότητα που περιστοιχίζεται από τα ανώνυμα οστά, το ιερό οστό και τον κόκκυγα.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ: Η πύελος χωρίζεται στην ψευδή ή άνω πύελο και στην αληθή ή κάτω πύελο διαμέσου της λαγονοκτενικής γραμμής και του άνω ορίου της ηβικής σύμφυσης. Η περιφέρεια αυτής της περιοχής αποτελεί την είσοδο της αληθούς πυέλου. Το κάτω όριο της κάτω πυέλου, που ονομάζεται έξοδος της πυέλου, σχηματίζεται από τον κόκκυγα, τις ισχιακές ακρολοφίες, τον ανιόντα κλάδο των ισχίων και τον κατιόντα κλάδο του ηβικού οστού και των ιερό-ισχιακών συνδέσμων. Ο πυθμένας της πυέλου σχηματίζεται από την περινεϊκή περιτονία, τον ανελκτήρα μυ του πρωκτού και τους κοκκυγικούς μυς. Όλες οι διάμετροι είναι φυσιολογικά μεγαλύτερες στην γυναίκα από ότι στον άνδρα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ: Μεσακάνθιος: η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών ορίων των προσθίων-άνω λαγόνιων ακανθών, η οποία είναι φυσιολογικά 26 cm. μεσολαγόνιος: η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών ορίων του πλέον προεξέχοντος τμήματος των λαγόνιων ακρολοφιών, η οποία είναι φυσιολογικά 28 cm. Μεσο-τροχαντήριος ή διατροχαντήριος: η απόσταση μεταξύ των πλέον προεξεχόντων σημείων των μηριαίων τροχαντήρων, η οποία είναι 32 cm. Λοξή (δεξιά και αριστερή): η απόσταση από την μια οπίσθια-άνω λαγόνια άκανθα έως την άλλη, η οποία είναι 22 cm, με την δεξιά να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την αριστερή. Ευθεία εξωτερική: η απόσταση μεταξύ της ακανθώδους απόφυσης του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλου και του άνω ορίου της πρόσθιας επιφάνειας της ηβικής σύμφυσης, η οποία είναι 20 cm.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ: Αληθής ευθεία: η προσθιοπίσθια διάμετρος της εισόδου της πυέλου, 11 cm, η οποία είναι η πιο σημαντική μονή διάμετρος της πυέλου. Διαγώνιος: η απόσταση μεταξύ του ακρωτηρίου των μαιευτήρων και της ηβικής σύμφυσης, η οποία είναι 13 cm. Για τον υπολογισμό της διαγώνιας διαμέτρου αφαιρούνται δύο cm από το ύψος και την κλίση της ηβικής σύμφυσης. Εγκάρσια: η απόσταση μεταξύ των ισχιακών κυρτωμάτων, η οποία είναι 11 cm. Προσθιοπίσθια (της εξόδου): η απόσταση μεταξύ της ηβικής σύμφυσης και της κορυφής του ιερού οστού, είναι 11 cm. Πρόσθια οβελιαία: η απόσταση μεταξύ της κάτω επιφάνειας και του κέντρου της γραμμής που συνδέει τα ισχιακά κυρτώματα. Είναι 7 cm. Οπίσθια οβελιαία: η απόσταση μεταξύ του κέντρου της γραμμής που ενώνει τα ισχιακά ογκώματα και της άκρης του ιερού οστού. Είναι 10 cm.

Συνώνυμο

Baude-locque′s diameter

Πληθυντικός

πληθ. pelves

Ετυμολογία

[Λατ., basin]

Υπώνυμος όρος

pelvis aequabiliter justo minor
android pelvis
anthropoid pelvis
assimilation pelvis
beaked pelvis
brachypellic pelvis
brim of the pelvis
contracted pelvis
cordate pelvis
coxalgic pelvis
dolichopellic pelvis
dwarf pelvis
elastic pelvis
extrarenal pelvis
false pelvis
fissured pelvis
flat pelvis
frozen pelvis
funnel-shaped pelvis
gynecoid pelvis
halisteretic pelvis
infantile pelvis
pelvis justo major
pelvis justo minor
juvenile pelvis
kyphoscoliotic pelvis
kyphotic pelvis
large pelvis
lordotic pelvis
pelvis major
malacosteon pelvis
masculine pelvis
pelvis minor
pelvis obtecta
osteomalacic pelvis
Otto pelvis
platypellic pelvis
pseudo- osteomalacic pelvis
rachitic pelvis
reduced pelvis
renal pelvis
reniform pelvis
rostrate pelvis
rotunda pelvis
round pelvis
scoliotic pelvis
simple flat pelvis
small pelvis
pelvis spinosa
split pelvis
spondylolisthetic pelvis
triangular pelvis
triadiate pelvis
true pelvis