Αγγλικός όρος

Katayama fever

Ορισμός

Συστηματική αλλεργική αντίδραση στην εισβολή από προνύμφες Schistosoma. Χαρακτηρίζεται από πυρετό, ένα κνιδωτικό εξάνθημα, βήχα, διόγκωση των λεμφαδένων και των σπλάχνων και ηωσινοφιλία. Έχει πάρει το όνομά του από την κοιλάδα του ποταμού Katayama στην Ιαπωνία, οπου Εντοπίστηκε αρχικά η νόσος.