Αγγλικός όρος

radium

Ορισμός

Μεταλλικό στοιχείο που συναντάται σε πολύ μικρές ποσότητες σε μεταλλεύματα ουρανίου όπως στον πισσουρανίτη. Ατομικός αριθμός 88, ατομικό βάρος 226, χρόνος ημίσειας ζωής 1622 έτη. Είναι ραδιενεργό και φθορίζον. Το ραδόνιο παράγεται από τη διάσπαση του ραδίου. Το πιο σταθερό ισότοπο 226 Ra έχει χρησιμοποιηθεί ως πηγή ραδιενέργειας στην ιατρική έρευνα και θεραπεία.

Ετυμολογία

[Λατ. radius, ακτίνα]