Αγγλικός όρος

splenic rupture

Ορισμός

Μια κοιλιακή καταστροφή χαρακτηριζόμενη από εκτεταμένο, συχνά πλευριτικό άλγος, αιμοδυναμική αστάθεια, απώλεια αίματος στο περιτόναιο και μερικές φορές καρδιαγγειακή κατάρρευση και θάνατο. Μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή σπανιότερα σε ασθενείς με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή να περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα. Σε καθυστερημένη ρήξη του σπλήνα, η καταστροφική ασθένεια μπορεί να μην εκδηλωθεί παρά ημέρες ή εβδομάδες μετά τον υπαίτιο τραυματισμό.

Κύριος όρος

rupture