Αγγλικός όρος

perinatal mortality rate

Ορισμός

Ο αριθμός των θνησιγενών (στα οποία η διάρκεια εγκυμοσύνης ήταν 28 εβδομάδες ή περισσότερο) στις πρώτες 7 μέρες της ζωής, διαιρούμενος με τον αριθμό των ζωντανών και των θνησιγενών γεννήσεων στο ίδιο έτος. Αυτή η τιμή εκφράζεται συνήθως ως θάνατοι ανά 100.000 γεννήσεων ζωντανών και θνησιγενών.

Κύριος όρος

rate