Αγγλικός όρος

sedimentation rate

Ορισμός

Μια μη ειδική εργαστηριακή εξέταση της ταχύτητας με την οποία τα ερυθροκύτταρα καθιζάνουν σε μη πηγμένο αίμα. Σε αυτή την εξέταση, το αίμα στο οποίο έχει προστεθεί ένα αντιπηκτικό τοποθετείται σε ένα λεπτό στενό σωλήνα και η απόσταση που πέφτουν τα ερυθροκύτταρα σε μια ώρα είναι η ταχύτητα καθίζησης. Φυσιολογικά, είναι λιγότερος από 10 mm/ώρα στους άνδρες και ελαφρά υψηλότερος στις γυναίκες.

Η ταχύτητα με την οποία τα κύτταρα καθιζάνουν εξαρτάται από το πόσα ερυθροκύτταρα είναι μαζί. Η συστάδα αυξάνεται από τις πρωτεΐνες οξείας φάσης που απελευθερώνονται κατά τη φλεγμονή. Επομένως, η ταχύτητα καθίζησης υποδεικνύει την παρουσία φλεγμονής και χρησιμοποιείται για να διαπιστώσει την έναρξη και την πρόοδο των φλεγμονωδών διαταραχών. Μια αυξημένη ταχύτητα καθίζησης βοηθά να διαφοροδιαγνωσθεί το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου από την ασταθή στηθάγχη, επειδή δεν παρατηρείται φλεγμονή στη δεύτερη κατάσταση.

Συντομογραφία

ESR (erythrocyte sedimentation rate)

Κύριος όρος

rate