Αγγλικός όρος

type 1a diabetes mellitus

Ορισμός

Η συνηθέστερη μορφή σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1a, η οποία προκαλείται από την αυτοάνοση καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος και την ανεπαρκή παραγωγή ινσουλίνης. Στον ΣΔ τύπου 1a, συχνά απαντώνται στο αίμα αντισώματα έναντι της ινσουλίνης, των κυττάρων των νησίδων του παγκρέατος ή της δεκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος.

O ασθενής είναι επιρρεπής στην εμφάνιση διαβητικής κετοξέωσης όταν αυτός δεν αντιμετωπιστεί με ινσουλίνη.

Κύριος όρος

diabetes