Αγγλικός όρος

type lb diabetes meliitus

Ορισμός

Σε αυτόν τον τύπο διαβήτη, ο οποίος είναι λιγότερο συνηθισμένος (παρατηρείται μόνο στο 10% περίπου των διαβητικών τύπου 1) δεν απαντώνται στο αίμα τα αυτοάνοσα αντισώματα έναντι της ινσουλίνης, των β-κυττάρων του παγκρέατος ή των πρωτεϊνών τους. Ωστόσο, τα β-κύτταρα καταστρέφονται (από άγνωστη αιτία) και ο ασθενής αναπτύσσει υπεργλυκαιμία ή κετοξέωση, εκτός εάν λάβει ινσουλίνη.

Συνώνυμο

idiopathic diabetes

Κύριος όρος

diabetes