Αγγλικός όρος

sarcomere

Ορισμός

Η μονάδα σύσπασης των μυοϊνιδίων του μυϊκού κυττάρου, το οποίο σχηματίζεται από πρωτεϊνικά ινίδια τοποθετημένα μεταξύ δύο Ζ δίσκων. Τα παχιά ινίδια αποτελούνται κυρίως από μυοσίνη ενώ τα λεπτά από ακτίνη, τροπονίνη, και τροπο-μυοσίνη. Η δεσμίνη, η μυομεσίνη, η νεμπουλίνη και η τιτίνη αποτελούν στηρικτικές πρωτεΐνες.

Ετυμολογία

["+ meros, μέρος]