Αγγλικός όρος

flesh-eating bacterium

Ορισμός

Μία έκφραση της καθομιλουμένης που αποδόθηκε από τον τύπο σε μία σπάνια επιθετική λοίμωξη του δέρματος και των υποκείμενων μαλακών ιστών από το στρεπτόκοκκο της ομάδας Α. Η λοίμωξη είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί μόνο με αντιβιοτικά, επειδή εξελίσσεται ταχέως μέσω των ιστών. Απαιτείται επειγόντως χειρουργικός καθαρισμός.

Κύριος όρος

bacterium