Αγγλικός όρος

Homans sign

Ορισμός

[John Homans, Αμερικανός χειρουργός, 1877-1954]. Πόνος στην γαστροκνημία, όταν το πόδι καμφθεί παθητικά ραχιαία. Είναι ένα αντικειμενικό εύρημα ενδεικτικό φλεβικής θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών της γαστροκνημίας· ωστόσο, η διαγνωστική αξιοπιστία περιορίζεται, επειδή ο εκλυόμενος πόνος της γαστροκνημίας μπορεί να σχετίζεται με καταστάσεις άλλες, εκτός της θρόμβωσης και η απουσία πόνου της γαστροκνημίας δεν αποκλείει την θρόμβωση.