Αγγλικός όρος

Hoover sign

Ορισμός

[Charles F.Hoover, Αμερικανός ιατρός, 1865-1927]. Δοκιμασία που χρησιμοποιείται σε υποψία μονόπλευρης υστερικής παράλυσης. Ο εξεταστής τοποθετεί ένα χέρι κάτω από την πτέρνα του παραλυμένου ποδός και ζητά από τον ασθενή να ανυψώσει το φυσιολογικό πόδι έναντι της αντίστασης. Στην υστερική παράλυση, ο εξεταστής θα νιώσει πίεση στο χέρι κάτω από το υποτιθέμενο παράλυτο πόδι. Στην αληθή παράλυση, δεν θα γίνει αντιληπτή καμία πίεση.