Αγγλικός όρος

septic shock

Ορισμός

Υπόταση και ανεπαρκής ροή αίματος στα όργανα ως το αποτέλεσμα σήψης (παρουσίας παθογόνων στο αίμα). Οι πιο κοινοί οργανισμοί που προκαλούν σηπτικό σοκ είναι αρνητικά ή θετικά κατά gram βακτήρια, αλλά μπορεί να ευθύνονται και μύκητες ή άλλοι οργανισμοί. Το σηπτικό σοκ αποτελεί στάδιο του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οργανισμοί και απελευθερού-μενες ενδοτοξίνες ή εξωτοξίνες θέτουν σε λειτουργία μια συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση καιτην κυτταρική ανοσία (κυρίως τον παράγοντα νέκρωσης όγκων καιτην ιντερλευκίνη 1) προκαλώντας τις φυσιολογικές μεταβολές που οδηγούν σε σηπτικό σοκ. Αρχικά η αγγειοδιαστολή, η αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών και η μετακίνηση πλάσματος έξω από τα αιμοφόρα αγγεία προκαλούν υπογκαιμία και υπόταση. Αντισταθμιστική αγγειοσυστολή παρατηρείται σε μια προσπάθεια διατήρησης της ροής του αίματος στα ζωτικά όργανα. Καθώς προχωράη σήψη, απελευθερώνονται διαμεσολαβητές δευτερογενούς φλεγμονής αυξάνοντας τις βλάβες του ενδοθηλίου των αγγείων.

Η επιλεκτική αγγειοσυστολή προκαλεί υπο-ξία των ιστών και δυσλειτουργίες ενός ή περισσοτέρων οργάνων. Η υποξία των ιστών αυξάνεται από την ανώμαλη διέγερση των καταρρακτών της θρόμβωσης και της κινίνης στα τριχοειδή, που επάγει τη δημιουργία μικροθρόμ-βων. Στον πνεύμονα, οι βλάβες του ενδοθηλίου των τριχοειδών ενδέχεται να προκαλέσουν σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων. Το σηπτικό σοκ συχνά εξελίσσεται σε σύνδρομο δυσλειτουργίας πολλαπλών οργάνων (MODS), που συνιστά τη συνηθέστερη αιτία θανάτων σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η εμπειρική θεραπεία με ευ-ρέος φάσματος πενικιλίνη (λ.χ. τικαρσιλλίνη/κλα- βουλανικό, πιπερακιλλίνη/ ταζοβακτάμη) ή κε-φαλοσπορίνες 3ης γενιάς (κεφτριαξόνη) μαζί με κλινταμυκίνη, ή μετρονιδαζόλη, παρέχουν αντιβιοτική κάλυψη έως ότου ταυτοποιηθεί θετικά ένας οργανισμός στη θέση της πρωτογενούς λοίμωξης. Ενδοφλέβια θεραπεία υγρών, ή χορήγηση αγγειοσυσταλτικών, όπως η ντοπαμίμη και η νορεπινεφρίνη, χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της πίεσης του αίματος. Οξυγόνο και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση βλαβών στα όργανα. Η χρήση κορτικοστεροειδών δεν υποστηρίζεται από μελέτες.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι κλασικές διαδικασίες εντατικής φροντίδας χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πίεσης του αίματος, της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών, της οξυγόνωσης, της νεφρικής λειτουργίας και των μεταβολών της νευρολογικής κατάστασης. Αρχικά η θερμοκρασία και η πίεση του αίματος μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά, εξαιτίας της επίδρασης των τοξινών στο αγγειακό σύστημα. Η εμφάνιση προοδευτικής ευερεθιστότητας ή σύγχυσης πρέπει να τονίσουν τον κίνδυνο υποξίας. Λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα μείωσης του κινδύνου ελκών κατάκλισης, μυϊκής ατροφίας και συσπάσεων. Είναι απαραίτητη η επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για την κατανόηση της παθολογίας, του σκοπού των παρεμβάσεων, των σημείων βελτίωσης και της πιθανότητας θανάτου.

Κύριος όρος

shock