Αγγλικός όρος

enteral tube feeding

Ορισμός

Μέσο παροχής θρέψης σε ασθενή που δεν μπορεί να προσλάβει τροφή διαφορετικά. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει δυσκολία στη μάσηση, στην κατάποση, ή κάποια στοματική, φαρυγγική ή οισοφαγική δυσμορφία. Στον ασθενή χορηγείται το κατάλληλο διάλυμα διατροφής μέσω ενός σωλήνα ο οποίος εισέρχεται στο στομάχι ή στο δωδεκαδάκτυλο δια της ρινός (ρινογαστρικός ή ρινοδωδεκαδακτυλικός σωλήνας) ή μέσω ενός σωλήνα γαστροστομίας ή νηστιδοστομίας.

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ: Άθικτες θρεπτικές ουσίες (ομογενοποιημένα διαλύματα): Τα διαλύματα αυτά καλούνται «τυποποιημένα». Επειδή περιέχουν «πλήρεις» θρεπτικές ουσίες είναι κατάλληλα για τη σίτιση ασθενών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πέψης. Παρέχουν συνήθως 1 Kcal/ ml και μπορούν να ληφθούν από το στόμα. Yδρολυμένες θρεπτικές ουσίες (πολυμερή διαλύματα): Στα διαλύματα αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι ήδη «προχωνεμένα» και είναι κατάλληλα για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαταραχή στην απορρόφηση ή όταν το σημείο έγχυσης είναι η νήστιδα. Τα διαλύματα αυτά δεν είναι κατάλληλα για από του στόματος χορήγηση εξαιτίας της γεύσης τους. Είναι πιο ακριβά από τα διαλύματα πλήρων θρεπτικών ουσιών. Στοιχειακά ή μονομερή: Επειδή οι θρεπτικές ουσίες στα διαλύματα αυτά βρίσκονται στην απλούστερη, στοιχειακή τους μορφή, απορροφώνται ταχέως από το έντερο. Τα διαλείμματα αυτά δεν είναι κατάλληλα για από του στόματος χορήγηση. Ο τύπος αυτός είναι και ο πιο ακριβός. Υπάρχουν διαθέσιμα διαλύματα αυτού του τύπου για ειδικές περιπτώσεις παθήσεων. Ειδικά διαλύματα: Προϊόντα διατροφής που κυκλοφορούν στο εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρώματα σε τυποποιημένα διαλύματα. Έτσι, η προσθήκη πρωτεΐνης μετατρέπει ένα τυποποιημένο διάλυμα σε διάλυμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Συνεχής έγχυση: Το διάλυμα χορηγείται 4 έως 6 φορές την ημέρα μέσω μιας μεγάλης σύριγγας που εφαρμόζεται στο σωλήνα σίτισης, ο οποίος καταλήγει στο στομάχι. Ο τρόπος αυτός χορήγησης είναι ο λιγότερο καλά ανεκτός. Διαλείπουσα έγχυση: Το διάλειμμα χορηγείται 4 έως 6 φορές την ημέρα για διάστημα 30 έως 60 λεπτών με τη βοήθεια αντλίας ή με φυσική ροή. Κυκλική έγχυση: Μια αντλία έγχυσης χορηγεί το θρεπτικό διάλυμα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και η λειτουργία της διακόπτεται τις υπόλοιπες ώρες. Συνεχής στάγδην έγχυση: Μια αντλία έγχυσης χορηγεί το διάλυμα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας,

Συνώνυμο

total enteral nutrition