Αγγλικός όρος

thinking

Ορισμός

Διανοητική δραστηριότητα. Η σκέψη περιλαμβάνει την ερμηνεία και ταξινόμηση συμβόλων, τη μάθηση, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ιδεών και απόψεων, την οργάνωση πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων.

Υπώνυμος όρος

abstract thinking
concrete thinking
critical thinking