Αγγλικός όρος

splenectomy

Ορισμός

1. Χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα.
2. Καταστροφή του σπλήνα από τραύμα ή ασθένεια (π.χ. από έμφραξη, ως το αποτέλεσμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο σπλήνας απομακρύνει εγκυστωμένα βακτήρια από τη ροή του αίματος, η απουσία του ή η αφαίρεσή του αυξάνει τον κίνδυνο πολλών σοβαρών λοιμώξεων. Για την πρόληψη λοιμώξεων που απειλούν τη ζωή, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν προγραμματισθεί για σπληνεκτομή πρέπει να εμβολιασθούν έναντι Haemophilus influenzae, Neisseria meningococcus και Streptococcus pneumoniae περίπου 10 ημέρες πριν την επέμβαση.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Μετά τη σπληνεκτομή ο ασθενής πρέπει να διαθέτει ενδοφλέβια γραμμή και να λαμβάνει υγρά, φάρμακα και προϊόντα αίματος, όπως συνιστάται. Βοηθήστε τον ασθενή να λάβει βολική θέση στο κρεβάτι με το σωστό προσανατολισμό του σώματος και πραγματοποιείστε μια αρχική κοιλιακή εξέταση. Π κοιλιακή εξέταση πρέπει να περιλάβει την αναζήτηση εκδορών ή κακώσεων, περιομφάλιας εκχύμωσης, και κοιλιακής διόγκωσης, αιμορραγίας από την τομή, ή λοίμωξης ή υπερβολικής παροχέτευσης. Αύξηση της κοιλιακής περιφέρειας του ασθενούς ενδεχομένως να υποδηλώνει επιπρόσθετη απώλεια αίματος στην κοιλιακή κοιλότητα, απόφραξη του εντέρου ή παραλυτικό ειλεό. Ακροαστείτε τους εντερικούς ήχους, ψηλαφίστε για περιοχές ευαισθησίας, άλγους, ή ακαμψίας και επικρούστε για υπόκωφους ή αμβλείς ήχους (οι υπόκωφοι ήχοι υποδηλώνουν διάταση λόγω αερίων και οι αμβλείς ήχοι υποδηλώνουν ενδοκοιλιακό υγρό, αίμα ή συμπαγή ιστό). Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις του ασθενούς θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε μία προγραμματισμένη βάση έως ότου εξασφαλισθεί η μετεγχειρητική σταθερότητα. Οι πυρετοί μπορεί να υποδηλώνουν περιτονίτιδα· η ελαττωμένη παραγωγή ούρων, η ταχυκαρδία και υπόταση μπορεί να υποδεικνύουν συλλογή υγρών ή εσωτερική αιμορραγία. Εξετάστε τον ασθενή για ανησυχία, ευερεθιστότητα και αποπροσανατολισμό, παρατηρώντας για ανεπαίσθητες αλλαγές που να υποδηλώνουν υποξαιμία ή ανεπαρκή αιμάτωση των οργάνων. Αξιολογείστε το επίπεδο πόνου του ασθενούς ως «αμείωτος», «επιδεινούμενος», ή ως «αναφερόμενος» ή «βελτιούμενος». Οι διαδοχικές εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν μετρήσεις του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων, των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, των βιοχημικών δεικτών του ορού, των παραγόντων πήξης, και των αιμοπεταλίων. Πρέπει να σημειώνονται οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα επίπεδα προηγούμενων μετρήσεων. Π ξαφνική ή προοδευτική επιδείνωση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς μπορεί κάλλιστα να χρήζει επανεπέμβασης. Εάν ένας ασθενής με σπληνεκτομή γίνει ασταθής, υποστηρίξτε την αναπνοή του με υψηλή ροή οξυγόνου μέσω μάσκας που δεν επιτρέπει την επανεισπνοή, εξασφαλίστε επιπρόσθετη αγγειακή πρόσβαση χρησιμοποιώντας έναν 16 ή 18 G ενδοφλέβιο καθετήρα, χορηγείστε φυσιολογικό ορό ή διάλυμα Ringer με γαλακτικά σε μία μεγάλη δόση προκειμένου να αυξηθεί η πίεση του αίματος, να ελαττωθεί ο καρδιακός ρυθμός και να αυξηθεί η παραγωγή ούρων σε 50 ως 100 ml/ώρα. Εάν δεν είναι ήδη διαθέσιμο συμβατό αίμα, βρείτε τον τύπο και διασταυρώστε για 4 ως 6 μονάδες κεκαθαρμένων ερυθροκυττάρων και να είστε έτοιμοι να χορηγήσετε το αίμα ως συνιστάται. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο ο ασθενής και η οικογένειά του θα χρειασθούν φυσική, ψυχική και πνευματική υποστήριξη και φροντίδα. Παράσχετε βασικές εξηγήσεις όλων των διαδικασιών και δράσεων, ενθαρρύνεται και απαντήστε σε ερωτήσεις και διορθώστε οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία. Με την επίδοση του εξιτηρίου παρέχονται οδηγίες, οι οποίες πρέπει να μελετώνται με τον ασθενή και να παρέχεται σε αυτόν ένα τυπωμένο αντίγραφο για ενίσχυση. Μπορούν να τεθούν περιορισμοί που αφορούν την άρση βαρών, τις διατάσεις και τις αθλητικές δραστηριότητες για μια περίοδο 6 εβδομάδων ως 6 μηνών. Βοηθήστε τον ασθενή στον προγραμματισμό των επισκέψεων παρακολούθησης για αξονικές τομογραφίες κοιλιακής χώρας ή υπερήχους, εάν ζητηθούν, και με τον θεράποντα ιατρό, χειρούργο ή το βασικό νοσηλευτή, όπως απαιτείται. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή πρέπει να φορούν περιβραχιόνιο ιατρικού συναγερμού ώστε να προειδοποιούνται οι μελλοντικοί πάροχοι βοήθειας.