Αγγλικός όρος

vertebra

Ορισμός

Οποιοδήποτε από τα 33 οστικά τμήματα της σπονδυλικής στήλης: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4 κοκκυγικοί σπόνδυλοι. Στους ενήλικες, οι 5 ιεροί σπόνδυλοι συνενώνονται για να σχηματίσουν το ιερό οστό και οι 4 υπολειμματικοί κοκκυγικοί για να σχηματίσουν τον κόκκυγα. Ένας τυπικός σπόνδυλος αποτελείται από το σπονδυλικό σώμα και ένα ραχιαίο ή νωτιαίο τόξο. Στη θωρακική μοίρα, το σώμα φέρει εκατέρωθεν δυο πλευρικά ημιγλήνια για την υποδοχή της κεφαλής των πλευρών. Το τόξο που περιβάλλει το σπονδυλικό τρήμα αποτελείται από δύο ρίζες ή ποδίσκους και δύο πέταλα. Το τόξο φέρει επτά αποφύσεις: την ραχιαία ακανθώδη απόφυση, δύο πλάγιες εγκάρσιες αποφύσεις και τέσσερις αρθρικές αποφύσεις (δύο άνω και δύο κάτω). Ένα βαθύ κοίλωμα, στο κάτω όριο του τόξου, παρέχει δίοδο στο νωτιαίο νεύρο. H συνένωση των διαδοχικών σπονδύλων σχηματίζει το σπονδυλικό ή νωτιαίο σωλήνα που περικλείει τον νωτιαίο μυελό. Τα σώματα των διαδοχικών σπονδύλων ενώνονται μεταξύ τους και διαχωρίζονται με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, που αποτελούνται περιφερικά από έναν ινώδη χόνδρο και κεντρικά από τον πηκτοειδή πυρήνα. Οι κάτω αρθρικές αποφύσεις ενώνονται με τις άνω αρθρικές αποφύσεις του επόμενου σπονδύλου προς την ουραία κατεύθυνση. Αρκετοί σύνδεσμοι (ο υπερακάνθιος, ο έσω ακανθώδης, ο πρόσθιος και οπίσθιος επιμήκης και οι εγκάρσιοι) συγκρατούν την σπονδυλική στήλη και επιτρέπουν ένα περιορισμένο εύρος κινήσεων. Οι κινήσεις που εκτελεί η σπονδυλική στήλη είναι η πρόσθια κάμψη, η οπίσθια κάμψη (έκταση), η πλάγια κάμψη και οι στροφικές κινήσεις. Οι δύο τελευταίες συνδυάζονται έτσι ώστε κάθε φορά που οι σπόνδυλοι. κάμπτονται πλευρικά, συγχρόνως συστρέφονται και το αντίστροφο.

Πληθυντικός

vertebrae

Ετυμολογία

Λατ.

Υπώνυμος όρος

basilar vertebra
cervical vertebra
coccygeal vertebra
vertebra dentata
false vertebra
fixed vertebra
lumbar vertebra
vertebra magnum
odontoid vertebra
vertebra prominens
sacral vertebra
sternal vertebra
thoracic vertebra
true vertebra