Αγγλικός όρος

bovine spongiform encephalopathy

Ορισμός

Μια προοδευτική νευρολογική νόσος των βοοειδών, που χαρακτηρίζεται από σπογγόμορφες αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό και σχετίζεται από ταχεία και θανατηφόρα επιδείνωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η BSE παρατηρείται σε βοοειδή τα οποία έχουν καταναλώσει εντόσθια σφαγμένων ζώων (ζωικά άλευρα). Μια λοιμογόνος πρωτεΐνη (prion) θεωρείται ότι ευθύνεται για τη νόσο.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Εξαιτίας της πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στη BSE και σε ταχέως θανατηφόρες νευρολογικές παθήσεις στον άνθρωπο, πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των βοοειδών. Αυτό φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μείωση της επίπτωσης της BSE.

Συντομογραφία

BSE

Συνώνυμο

mad cow disease

Κύριος όρος

encephalopathy