Αγγλικός όρος

statins

Ορισμός

Οποιοδήποτε από τα φάρμακα της τάξης γνωστής ως αναστολείς της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρυλο συνενζύμου Α (HMG CoA), τα οποία έχουν ισχυρές ιδιότητες ελάττωσης των λιπιδίων. Τα ονόματα όλων των φαρμάκων της τάξης έχουν την κατάληξη «-στατίνη». Ορισμένα παραδείγματα είναι η ατορβαστατίνη, η πραβαστατίνη, η λοβαστατίνη και η σιμβαστατίνη.