Αγγλικός όρος

congenital heart defect

Ορισμός

Δομική ανωμαλία της καρδιάς και των μειζόνων αγγείων που προκύπτει στη διάρκεια της ενδομήτριας ανάπτυξης. Συνήθως οι ανωμαλίες ταξινομούνται από την παρουσία ή απουσία της κυάνωσης. Οι ακυανωτικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν τα μεσοκολπικά και μεσοκοιλιακά ελλείμματα, τη στένωση ισθμού αορτής και τον ανοικτό αρτηριακό πόρο. Στα κυανωτικά ελλείμματα περιλαμβάνονται η τετραλογία Fallot, η μετάθεση μειζόνων αγγείων και το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς.

Κύριος όρος

defect