Αγγλικός όρος

blood alcohol concentration

Ορισμός

Η συγκέντρωση αιθανόλης στο αίμα, η οποία συνήθως εκφράζεται στις ΗΠΑ σε mg/dl. Άτομα με συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα ίση προς ή μεγαλύτερη από 0,10 mg/dl θεωρούνται μεθυσμένα. Η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (National Highway Transportation Safety Administration) θεωρεί ότι μια θανατηφόρος σύγκρουση οφείλεται στο αλκοόλ εάν το άτομο - οδηγός, ή πεζός - έχει συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα ίση προς ή μεγαλύτερη από 0,10 mg/dl. Επίπεδα αλκοόλης στο αίμα 400-500 mg/dl μπορεί να αποβούν θανατηφόρα. Συνδέονται συχνά με κώμα και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Κύριος όρος

concentration