Αγγλικός όρος

AIDS-dementia complex

Ορισμός

Εγκεφαλοπάθεια η οποία προκαλείται από άμεση μόλυνση του εγκεφαλικού ιστού από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Αυτή η κατάσταση αφορά περίπου το 15% των ασθενών με AIDS, αλλά το 1997, η επίπτωσή της μειώθηκε περίπου στο 30% της προηγούμενης επίπτωσης εξαιτίας της αποτελεσματικότητας της υψηλής δραστικότητας αντιρετροϊικής θεραπείας (HAART). Οι λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος από τον HiV στα παιδιά τείνουν να είναι πιο έκδηλες από ό,τι στους ενήλικες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η ακριβής αιτία της άνοιας του AIDS είναι άγνωστη, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες μελέτες είναι αποτέλεσμα της λοίμωξης των μακροφάγων του εγκεφάλου από τον HiV (μικρογλοία) και της απελευθέρωσης κυτοκινών κατά την αποδόμηση, οι οποίες εμποδίζουν τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η άνοια του AIDS χαρακτηρίζεται από βραδείας έναρξης απώλεια της μνήμης, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, γενικευμένη επιβράδυνση των γνωσιακών λειτουργιών και διαταραχές διάθεσης, το σύνολο των οποίων επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης είναι δυνατόν να υπάρχουν κινητικές δυσλειτουργίες, όπως είναι η αταξία, η ακράτεια της κύστης και του εντέρου και οι επιληπτικές κρίσεις. Τα επίπεδα του RNA του HIV στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ιϊκό φορτίο στο ENY) συσχετίζονται με τη βαρύτητα και τον αριθμό των νευρολογικών προβλημάτων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Στις επιλογές της αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνονται η ζιδοβουδίνη και οι υψηλής δραστικότητας αντιρετροιικές θεραπείες, αν και η αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπευτικών μέτρων είναι περιορισμένη.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η πνευματική κατάσταση του ασθενούς και το επίπεδο της συνείδησής του θα πρέπει να εκτιμώνται και να καταγράφονται. Η απλή καταγραφή συμβάλλει στην παρακολούθηση των μεταβολών που συμβαίνουν στην κατάσταση του ασθενούς με την πάροδο του χρόνου. Ο προσανατολισμός ως προς τα άτομα, τον τόπο και τον χρόνο· οι διαδικασίες της σκέψης (γνωσίες)· η ικανότητα προφορικής επικοινωνίας· και η απώλεια της μνήμης μπορούν να καθορισθούν με μια απλή συζήτηση, η οποία αποκαλύπτει την ικανότητα του ασθενούς να ανακαλέσει φυσιολογικές λεπτομέρειες της καθημερινότητας και γνώσεις τις οποίες είχε διδαχθεί στο παρελθόν. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ικανότητα συμμόρφωσης του ασθενούς με την φαρμακευτική αγωγή του· εάν δεν έχει αυτή την ικανότητα, θα πρέπει να βρεθεί κάποιο άλλο άτομο το οποίο να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Τα συναισθήματα και η διάθεση του ασθενούς· η ύπαρξη επιθετικής, ανήσυχης ή ληθαργικής συμπεριφοράς· και ο βαθμός στον οποίο τα ρούχα του είναι καθαρά και σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες- όλα αυτά είναι δυνατόν να αποκαλύψουν προοδευτική άνοια, όταν συγκριθούν με τις εκτιμήσεις της κατάστασης της πνευματικής υγείας του ασθενούς που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Οι παρεμβάσεις βασίζονται στην καθαρή επικοινωνία. Καθώς οι ασθενείς εμφανίζουν άνοια, είναι πιθανόν να αισθανθούν φόβο και για το λόγο αυτό μια θετική διακριτική προσέγγιση με θετική υποστηρικτική στάση μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ρολόγια, ημερολόγια και βοηθήματα μνήμης βοηθούν στον επαναπροσανατολισμό του ασθενούς. Βήμα προς βήμα γραπτές οδηγίες θα πρέπει να συνοδεύουν και να στηρίζουν τις προφορικές οδηγίες. Οι φορείς φροντίδας θα πρέπει να μάθουν πως να επαναπροσανατολίζουν τον ασθενή, πως να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις παραισθήσεις, πως να εξασφαλίζουν ένα ασφαλές για τον ασθενή περιβάλλον και πως να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες υγιεινής του και πως να καταγράφουν την καθημερινή φαρμακευτική αγωγή και την καθημερινή πρόσληψη νερού και τροφής, μιας και μερικές φορές οι ασθενείς είναι δυνατόν να ξεχάσουν να τραφούν ή να πιουν επαρκείς ποσότητες.

Συντομογραφία

ADC

Κύριος όρος

AIDS