Αγγλικός όρος

complex

Ορισμός

1. Όλες οι ιδέες, αισθήματα και αισθήσεις συνδεδεμένες με ένα υποκείμενο.

2. Περίπλοκος.

3. Κολπική ή κοιλιακή συστολή, όπως φαίνεται σε μία ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή.

4. Υποσυνείδητη ιδέα (ή σύνολο ιδεών) η οποία έχει συνδεθεί με μια κατεσταλμένη επιθυμία, ή συναισθηματική εμπειρία και η οποία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά, παρ ότι το άτομο μπορεί να μην αντιληφθεί τη σχέση με τις καταπιεσμένες σκέψεις ή δράσεις.

5. Στη φροϋδική θεωρία, η ομαδοποίηση των ιδεών σε ένα συναισθηματικό υπόβαθρο. Αυτές μπορεί να είναι ανώδυνες και το άτομο να έχει την πλήρη επί-γνωσή τους (π.χ., ένας καλλιτέχνης αντιλαμβάνεται κάθε αντικείμενο από την άποψη μιας πιθανής απεικόνισής του και λέγεται ότι έχει καθιερώσει καλλιτεχνικό σύμπλεγμα). Συχνά, παρόλα αυτά, το σύμπλεγμα διεγείρεται από μια οδυνηρή συναισθηματική αντίδραση, όπως ο φόβος ή η υπερβολική θλίψη, η οποία αντί να εκτονωθεί φυσιολογικώς, καταπιέζεται υποσυνείδητα και εκδηλώνεται αργότερα σε μια διανοητική ανωμαλία ή συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον Φρόιντ, η καλύτερη μέθοδος προσδιορισμού του συμπλέγματος είναι μέσω της ψυχανάλυσης.

Ετυμολογία

[Λατ. complexus, ο ημιακανθώδης κεφαλικός μυς]

Υπώνυμος όρος

castration complex
Ghon complex
Golgi complex
inferiority complex
membrane attack complex
nodal premature complex
nuclear pore complex
superiority complex