Αγγλικός όρος

connective tissue

Ορισμός

Ιστός που υποστηρίζει και συνδέει άλλους ιστούς και τμήματα του σώματος. Ο συνδετικός ιστός έχει συγκριτικά λίγα κύτταρα. Το κύριο μέρος του αποτελείται από μεσοκυττάρια ουσία ή θεμέλια ουσία, η οποία προσδίδει σε κάθε τύπο συνδετικού ιστού τις ειδικές του ιδιότητες. Η αγγειακή παροχή ποικίλλει: χόνδρος - καμμία, ινώδης και λιπώδης -φτωχή και οστικός - πλούσια. Ο συνδετικός ιστός περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους: χαλαρός συνδετικός, λιπώδης, ινώδης, ελαστικός, δικτυωτός, χόνδρινος και οστίτης. Το αίμα μπορεί επίσης να θεωρηθεί σαν συνδετικός ιστός.

Κύριος όρος

tissue