Αγγλικός όρος

Brugada syndrome

Ορισμός

Σπάνιο κληρονομικό σύνδρομο, περιστασιακά αυτοσωμικό επικρατές, το οποίο χαρακτηρίζεται από αποκλεισμό του δεξιού σκέλους της καρδιάς, ανύψωση του διαστήματος S-T στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές του ΗΚΓ και υψηλό κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου, λόγω κοιλιακών αρρυθμιών.