Αγγλικός όρος

cancer grading and staging

Ορισμός

Η προτυποποιημένη διαδικασία έκφρασης της διαφοροποίησης καρκινικών κυττάρων, που καλείται ταξινόμηση, και της έκτασης εξάπλωσης του καρκίνου, που καλείται σταδιοποίηση. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρήσιμη στη σύγκριση των αποτελεσμάτων πολλών μορφών θεραπείας. Ο καρκίνος βαθμολογείται ως προς τη διαφοροποίηση των κυττάρων του όγκου και τον αριθμό των μιτώσεων. Τα παραπάνω θεωρούνται ότι σχετίζονται με την ικανότητα ανάπτυξης και εξάπλωσης του όγκου. Ορισμένοι καρκίνοι βαθμολογούνται από το I ως το IV, με το τελευταίο να είναι το πλέον αναπλαστικό και να διαθέτει την ελάχιστη ομοιότητα προς το φυσιολογικό ιστό.

Οι καρκίνοι διαβαθμίζονται ανάλογα προς το μέγεθος, την έκταση της τοπικής εξάπλωσης (μεταστάσεις) και με το εάν έχει προκύψει μετάσταση μέσω της ροής του αίματος. Υπάρχουν δύο κύρια συστήματα διαβάθμισης. Το ΤΝΜ λαμβάνει υπόψιν το μέγεθος του πρωτογενούς όγκου (Τ), ενδείξεις τοπικής επέκτασης ή προσβολής των λεμφαδένων (Ν) και ενδείξεις μεταστάσεων (Μ). Ένα άλλο σύστημα ταξινομεί τους καρκίνους ως «Σταδίου 0 έως IV» ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και την εξά-πλωσή του.

Δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί η εστία της πρωτογενούς κακοήθειας για ορισμένους μεταστατικούς καρκίνους. Οι πιο συχνοί κυτταρικοί τύποι είναι τα αδενοκαρκινώματα, μελανώματα, λεμφώματα, σαρκώματα και πλακώδη καρκινώματα. Ακόμα και εάν η πρόγνωση είναι κακή για τους πάσχοντες, η από-κρισή τους μπορεί να βελτιωθεί εάν ο κυτταρικός τύπος ταυτοποιηθεί αναλυτικά.