Αγγλικός όρος

end feel

Ορισμός

Στη φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση, το αίσθημα που βιώνεται από τον τεχνικό όταν ασκείται υπερβολικη πίεση σε έναν ιστό στο τέλος του δυνατού εύρους κίνησης. Ερμηνεύεται ως παθολογικό όταν η ποιότητα του αισθήματος είναι διαφορετική από την φυσιολογική ανταπόκριση της συγκεκριμένης άρθρωσης. Το αίσθημα μπορεί να είναι μαλακό, όπως όταν συμπιέζονται δύο μυϊκές ομάδες η όταν διατείνονται μαλακά μόρια, σθεναρό, όπως όταν τεντώνεται μια φυσιολογική άρθρωση η σύνδεσμοι και σκληρό, όπως όταν δύο οστά εμποδίζουν την κίνηση. Το παθολογικό τελικό αίσθημα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ελαστικό αίσθημα όταν ο χόνδρος σχίζεται σε μια άρθρωση, μυϊκης σύσπασης, όταν ένας μυς συσπάται ακούσια ως απάντηση σε οξύ άλγος, η μυϊκής πλαστικότητας όταν υπάρχει αυξημένος μυϊκός τόνος ως αποτέλεσμα βλάβης του ανώτερου κινητικού νευρώνα, η γενικά, όταν το αίσθημα είναι διαφορετικό από αυτό που βιώνεται όταν εξετάζεται μια φυσιολογική άρθρωση.