Αγγλικός όρος

tennis elbow

Ορισμός

Μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πόνο πάνω από την πλευρική επικονδύλια απόφυση του βραχιονίου ή από την κεφαλή της κερκίδας. Ο πόνος εκτείνεται στην εξωτερική πλευρά του βραχίονα και του αντιβραχίου λόγω τραυματισμού ή υπερβολικής χρήσης του βραχέος ή μακρού εκτείνοντας τον καρπό κερκιδικού μυός, όπως συμβαίνει όταν κάποιος παίζει τένις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από ανθεκτική επέκταση καρπού ή υπτιασμό αντιβραχίου, ή από δύναμη τάσης με τον καρπό σε καμπή, το αντιβράχιο πρηνές, και τον αγκώνα σε έκταση. Παρατηρούνται αδυναμία καρπού και δυσκολία στη σύλληψη αντικειμένων. Ένα αξιόπιστο διαγνωστικό σημείο είναι ο αυξημένος πόνος όταν το μεσαίο δάκτυλο ή ο καρπός προεκτείνεται με αντίσταση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Όταν ο πόνος στον αγκώνα είναι ήπιος, η θεραπεία περιλαμβάνει ανάπαυση του βραχίονα, χρήση μη- στεροειδών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ή εφαρμογή μιας πλατιάς περίδεσης γύρω από το αντιβράχιο, ακριβώς κάτω από τον αγκώνα. Ενέσεις ενός στεροειδούς μακράς δράσης στον τένοντα βοηθούν σε περίπου δύο τρίτα ασθενών με συμπτώματα που επιλύονται αργά. Φυσιοθεραπεία με μια ελαστική ταινία βοηθά πολλούς ασθενείς. Ασθενείς που δεν βελτιώνονται απαιτούν εγχείρηση, π.χ., με εκτομή του βραχέος, εκτείνοντας τον καρπό κερκιδικού μυός ή αποσυμπίεση του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου.

Συνώνυμο

epicondylitis, lateral humeral