Αγγλικός όρος

Fallot, tetralogy of

Ορισμός

[Etienne L. A. Fallot, Γάλλος ιατρός, 1850-1911]. Συγγενής ανωμαλία της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, χαρακτηριζόμενη από διαταραχές του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, στένωση της πνευμονικής αρτηρίας, μετάθεση της έκφυσης της αορτής και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. Η ανωμαλία μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά.