Αγγλικός όρος

Emergency Room

Ορισμός

Όρος που χρησιμοποιόταν παλαιότερα για το θάλαμο του νοσοκομείου όπου οδηγούνταν για αντιμετώπιση οι ασθενείς με επείγοντα προβλήματα. Σήμερα, τα περισσότερα νοσοκομεία που δέχονται επείγοντα περιστατικά διαθέτουν ειδικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Συντομογραφία

ER