Αγγλικός όρος

thallium

Ορισμός

ΣΥΜΒ: ΤΙ.

Ένα μεταλλικό στοιχείο. Ατομικό βάρος, 204.37. Ατομικός αριθμός, 81. Ειδικό βάρος, 11.85. Τα άλατά του μπορεί να είναι δηλητηριώδη σε υπερβολική δόση. Το ραδιοϊσότοπο του χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης και βιωσιμότητας.

Ετυμολογία

[Ελλ. thallos, νεαρός θαλλός]

Υπώνυμος όρος

thallium 201
thallium sulfate