Αγγλικός όρος

death

Ορισμός

Η μόνιμη παύση όλων των ζωτικών λειτουργιών, μεταξύ των οποίων εκείνων της καρδιάς, των πνευμόνων και του εγκεφάλου.

ΣΗΜΕΙΑ: Τα κύρια κλινικά σημεία του θανάτου είναι η άπνοια (η απουσία αναπνοής) και η ασυστολία (η απουσία καρδιακού παλμού). Στα άτομα που βρίσκονται υπό μηχανική υποστήριξη, υπάρχει ανάγκη και για άλλες ενδείξεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται η απώλεια των αντανακλαστικών των κρανιακών νεύρων και η παύση της ηλεκτρικής δραστηριότητας το εγκεφάλου.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Για τον καθορισμό του θανάτου ακολουθούνται νομικές διαδικασίες και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα. Καταγράφεται ο χρόνος παύσης της αναπνοής και του καρδιακού παλμού, ενώ ενημερώνεται ο ιατρός ή άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας της υγειονομικής περίθαλψης και του ζητείται να πιστοποιήσει τον θάνατο. Η οικογένεια ενημερώνεται σύμφωνα με την πολιτική του ιδρύματος, ενώ παρέχεται και συναισθηματική υποστήριξη. Ο βοηθητικός εξοπλισμός απομακρύνεται, δεν αφαιρείται όμως το βραχιόλι αναγνώρισης του νοσοκομείου. Το σώμα καθαρίζεται επιμελώς, τοποθετούνται καθαρά ενδύματα εφόσον είναι απαραίτητο, ενώ ο πρωκτός φράσσεται με απορροφητικό υλικό για την αποφυγή της διαρροής υγρών. Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με τα άκρα τεντωμένα και το κεφάλι ελαφρώς ανυψωμένο. Εάν χρειάζεται τοποθετείται οδοντοστοιχία· το στόμα και τα μάτια είναι κλειστά, ενώ το σώμα καλύπτεται έως το πηγούνι με σεντόνι.

Συλλέγονται και καταγράφονται τα υπάρχοντα του ασθενούς. Πρέπει να είναι παρόντες και μάρτυρες, ειδικότερα όταν τα προσωπικά αντικείμενα έχουν μεγάλη συναισθηματική ή χρηματική αξία. Η οικογένεια παρακινείται να επισκεφθεί, να αγγίξει και να κρατήσει το σώμα του ασθενούς, εφόσον το επιθυμεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. θάνατος νεογέννητου, βίαιος θάνατος) και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, υπάρχει φωτογραφία του αποθανόντος ώστε να βοηθήσει την οικογένεια στον θρήνο της και στην ενθύμηση του αγαπημένου τους προσώπου. Ένας επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης και ένα μέλος της οικογένειας υπογράφουν για τα υπάρχοντα του ασθενούς και τα απομακρύνουν.

Μετά την αποχώρηση της οικογένειας, το σώμα προετοιμάζεται για το νεκροτομείο. Στο πόδι ή στον καρπό του ασθενούς, καθώς επίσης και στο εξωτερικό τμήμα του σάβανου, τοποθετούνται ετικέτες σώματος που έχουν τυπωμένες πληροφορίες της ταυτότητας του ασθενούς (όνομα, αριθμός ταυτότητας, δωμάτιο και αριθμός κλίνης, εποπτεύον ιατρός) μαζί με την ημερομηνία και την ώρα του θανάτου. Στη συνέχεια, το σώμα μεταφέρεται στο νεκροτομείο και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τοποθετείται σε μονάδα ψύξης.

Ετυμολογία

[Αγγλ. Σαξ., death]

Υπώνυμος όρος


activation-induced cell death
assisted death
biological death
black death
brain death
choosing death
crib death
death with dignity
fetal death
functional death
good death
local death
man-made death
molecular death
neocortical death
wrongful death