Αγγλικός όρος

vitamin B1

Ορισμός

H μέγιστη επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη είναι περίπου 1,5 mg για τους άνδρες και 1,1 mg για τις γυναίκες.