Αγγλικός όρος

therapeutic recreation

Ορισμός

Ένας εξειδικευμένος τομέας της ψυχαγωγίας του οποίου οι ειδικοί σχεδιάζουν και κατευθύνουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ασθενείς που αναρρώνουν από σωματική ή διανοητική ασθένεια ή που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν με μία μόνιμη ή προσωρινή ανικανότητα.