Αγγλικός όρος

reminiscence therapy

Ορισμός

Μία μορφή υποστηρικτικής θεραπείας για ηλικιωμένους ασθενείς που βιώνουν κατάθλιψη ή απώλεια. Η θεραπεία αναπόλησης βοηθά τους ασθενείς να επαναφέρουν στη μνήμη και να εστιάσουν στα σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος. θεωρείται ότι αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την απόλαυση της ζωής. Μπορεί να διεξαχθεί ως ομαδική ή ατομική θεραπεία.