Αγγλικός όρος

ice treatment

Ορισμός

Η χρήση πάγου ο οποίος εφαρμόζεται είτε απευθείας είτε μέσα σε ένα κατάλληλο υλικό με σκοπό την ψύξη μίας τραυματισμένης περιοχής. Η θεραπεία με πάγο, τουλάχιστον μέσα στις πρώτες 24 με 48 ώρες από τον τραυματισμό, πιστεύεται πως είναι πολύ περισσότερο ωφέλιμη σε σχέση με την εφαρμογή θερμότητας στην θεραπεία επιφανειακών εκχυμώσεων, κακώσεων και διαστρεμμάτων. Η εφαρμογή ψυχρού νερού ή πάγου ως άμεση θεραπεία ενός εγκαύματος βοηθά στην ελάττωση της έκτασης της φλεγμονής και του άλγους και μειώνει τον κυτταρικό θάνατο που προκαλείται από την υποξία ή από την λειτουργία των ενζύμων. Η θεραπεία με πάγο μπορεί επίσης να εφαρμοστεί περιοδικά για την ελάττωση ή τον έλεγχο του μυικού άλγους, του άλγους των συνδέσμων και τομών του σώματος.

Κύριος όρος

ice