Αγγλικός όρος

ear thermometry

Ορισμός

Ο καθορισμός της θερμοκρασίας του τυμπανικού υμένα με τη χρήση μιας συσκευής για την ταχεία αίσθηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τον υμένα. Οι διαθέσιμες στο εμπόριο συσκευές το κάνουν αυτό μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Η ευκολία της εκτίμησης της θερμοκρασίας σώματος με αυτόν τον τρόπο είναι προφανής, εάν όμως το μεταλλικό άκροτης συσκευής παραμείνει στον ακουστικό πόρο για περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα, η ένδειξη μπορεί να είναι υπέρμετρα χαμηλή. Σε γενικές γραμμές, η ακρίβεια και η αναπαραγωγιμότητα της θερμομέτρησης του αυτιού είναι πτωχή.