Αγγλικός όρος

abstract thinking

Ορισμός

Η ικανότητα υπολογισμού, διαλογής, κατηγοριοποίησης, αντίληψης, εξαγωγής συμπερασμάτων, ή ερμηνείας και σύμπτυξης περίπλοκων ιδεών. Στην κλινική ιατρική, η θεωρητική σκέψη πραγματοποιείται ρωτώντας τον ασθενή να ερμηνεύσει παροιμίες. Οι ασθενείς με άνοια ή άλλα συγγενή ελαττώματα μπορεί να αποτύχουν σε αυτό, αφού αποτυγχάνουν να δουν σχέσεις μεταξύ ομοίων αντικειμένων και ιδεών.

Κύριος όρος

thinking