Αγγλικός όρος

thumb sucking

Ορισμός

Η συνήθεια του θηλασμού του αντίχειρα κάποιου. Διαλείπων θηλασμός του αντίχειρα δεν είναι ανώμαλος, αλλά παρατεταμένος και έντονος θηλασμός αντίχειρα έπειτα από τη στιγμή της έκφυσης των πρώτων μόνιμων οδόντων στην ηλικία των 5 ή 6 μπορεί να οδηγήσει σε ένα δύσμορφο στόμα με εκτοπισμένους οδόντες. Εάν η συνήθεια παραμένει, πρέπει να αρχίσει συνδυασμένη οδοντική και ψυχολογική θεραπεία.