Αγγλικός όρος

thrombolysis

Ορισμός

Η διάλυση ενός θρόμβου. Θρομβολυτική ενζυμική θεραπεία χρησιμοποιείται για την διάλυση θρόμβων που αποφράσσουν τις στεφανιαίες αρτηρίες σε οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου, για την αντιμετώπιση της μαζικής πνευμονικής εμβολής, του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου μέσα σε 3 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και αφού αποκλειστεί η ενδοκράνια αιμορραγία, και για την διάλυση θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών μέσω καθετήρα.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο παροχέας ιατρικής περίθαλψης πρέπει να λαμβάνει πλήρες ιστορικό προηγούμενων ασθενειών πριν την χορήγηση θρομβολυτικών φαρμάκων. Πρόσφατες εγχειρήσεις, τραυματισμοί και επεμβατικές διαδικασίες είναι αντενδείξεις για την χρήση τους, όπως και η μη ελεγχόμενη υπέρταση, η παρουσία όγκων του εγκεφάλου, το ιστορικό ανώμαλης αιμορραγίας, η εγκυμοσύνη και άλλες καταστάσεις. Στο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το αυστηρό χρονικό όριο για τη χρήση θρομβόλυσης είναι μέσα σε 3 ώρες από τα αρχικά συμπτώματα. Η καθυστερημένη θρομβόλυση οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο ενδοκράνιας αιμορραγίας και θανάτου. Η χρήση και χορήγηση του φαρμάκου πρέπει να εξηγείται στον ασθενή και την οικογένειά του. Κάθε θρομβολυτικό ένζυμο έχει ειδικές οδηγίες για ανασύσταση και δοσολογία και όλα χορηγούνται ενδοφλέβια. Τα φάρμακα πρέπει να παρέχονται μέσω ενός ειδικού IV καθετήρα και γραμμής, και να χορηγούνται μέσω ενός ελεγκτή έγχυσης. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για έναρξη αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας όπως ορίζεται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά θρομβολυτικής θεραπείας για την μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης της θρόμβωσης. Να παρακολουθεί τις ζωτικές ενδείξεις του ασθενούς (η υπόταση είναι αντένδειξη), τον καρδιακό ρυθμό, και την νευρολογική κατάσταση στενά κατά τη διάρκεια και ύστερα από τη θεραπεία. Να εξηγεί στον ασθενή ότι αυστηρή ανάπαυση επί κλίνης απαιτείται. Σε ασθενείς που είναι υπό θεραπεία για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου να προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αρρυθμίες επαναιμάτωσης σύμφωνα με τις ενδείξεις ή σύμφωνα με πρωτόκολλα Προχωρημένης Καρδιακής Υποστήριξης της Ζωής. Να προσδιορίζει σοβαρή, αυτόματη αιμορραγία (εγκεφαλική, οπισθοπεριτοναϊκή, γαστρεντερικού, και ουροποιογεννητικού συστήματος) κάθε 15 λεπτά αρχικά, μετά κάθε 30 λεπτά, μετά κάθε ώρα, μετά κάθε 4 ώρες (το χρονικό διάστημα σε κάθε περίπτωση ποικίλλει ανάλογα με το συγκεκριμένο φάρμακο που χρησιμοποιείται). Να αποφεύγει επεμβατικές διαδικασίες και να εξετάζει συχνά όλα τα σημεία στα οποία έχει γίνει παρακέντηση. Να αποφεύγει μη αναγκαία μετακίνηση του ασθενούς, και εάν είναι απαραίτητο να μετακινείται ήπια. Η αιμορραγία είναι η πιο κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια, συμβαίνει εσωτερικά και σε εξωτερικά σημεία παρακέντησης. Εάν συμβεί ανεξέλεγκτη αιμορραγία, να τερματίζει άμεσα την έγχυση και να ειδοποιήσει αυτόν που έδωσε την ιατρική εντολή.

Συνώνυμο

thromboclasis

Ετυμολογία

[" + lysis, διάλυση]