Αγγλικός όρος

telemedicine

Ορισμός

Η χρήση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για την μετάδοση εικόνων βίντεο, ακτίνων-Χ και άλλων εικόνων, ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων, και εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ασθενείς από μακρινές τοποθεσίες. Βελτιώνεται η πρόσβαση στην υγεία και περίθαλψη σε απομακρυσμένες αγροτικές, στρατιωτικές, ή διεθνείς εγκαταστάσεις υγείας.